APLINKOSAUGOS NVO ADVOKACIJA FORMUOJANT MINERALINIŲ TRĄŠŲ IR DIRVOŽEMIO APSAUGOS POLITIKĄ

2021-06-08 Lietuvoje yra stebimas dirvožemio būklės prastėjimas. Pereikvojus dirvožemį kyla grėsmė, kad ateinančios kartos nebegalės ūkininkauti tokiomis pat sąlygomis kaip dabartinė karta, nukentės visuomenės socialinė ir ekonominė gerovė. Suformavome sprendimų kryptis, kuriomis turėtų eiti žemės ūkis, kad būtų išsaugotas dirvožemis sveika gamta ir švari aplinka ateinančioms kartoms.

Aplinkosauginė pozicija dėl dirvožemio apsaugos ir mineralinių trąšų reguliavimo

Projekto tikslas

Šiuo projektu sieksime pokyčių teisinėje aplinkoje, reglamentuojančioje mineralinių trąšų naudojimo tvarką Lietuvoje.

Dirvožemio ir vandenų būklė Lietuvoje yra prasta ir ją būtina gerinti neatidėliojant. Tam būtini mokslu, duomenimis ir patirtimi grįsti sprendimai, kurių ieškant būtų įtraukti visi aplinkai neabejingi institucijų, ūkininkų, nevyriausybininkų ir mokslininkų atstovai. Sieksime, kad pasiūlyti sprendimai būtų kuo plačiau pristatyti, kad būtų priimti tiek reikiami teisės aktai, tiek kuo daugiau ūkininkų prisidėtų gerinant situaciją.

Apie projektą

Lietuvoje nėra nei politinės valios, nei nuoseklaus visuomenės atstovavimo mineralinių trąšų naudojimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Žemės ūkio sektoriuje sprendimų priėmimų procesuose daugiau įtakos turi institucijos ir žemės ūkio verslo interesus atstovaujančios lobistinės asociacijos. Dėl perteklinio šių trąšų naudojimo alinamas dirvožemis, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir nitratų koncentracija Lietuvos vandenyse.

Kad pasiektume su aplinkos apsauga susijusius tikslus, norime susisteminti esamas įvairių sričių ekspertų žinias ir, bendradarbiaudami su ūkininkais, suformuoti poziciją darnaus tręšimo klausimais, kuri būtų parengta ir pristatyta sprendimų priėmėjams, dalyvaujantiems nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo procesuose, jos pagrindu būtų teikiami pasiūlymai.

Pasiūlymai ir kiti raštai

Su projektu susiję dokumentai

Projekto komanda

Andrius Laurinavičius

Projekto vadovas

Aplinkosaugos koalicija

andrius@akoalicija.lt

Karolina Gurjazkaitė

Aplinkosaugos ekspertė

Aplinkosaugos koalicija

karolina@akoalicija.lt

Domantas Tracevičius

Partneris - žiedinės ekonomikos ekspertas

VšĮ "Žiedinė ekonomika"

domantas@circulareconomy.lt

Jonas Volungevičius

Partneris - dirvožemio srities mokslininkas

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS

jonas.volungevicius@gf.vu.lt


Projekto partneriai: VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2022-01-01

Projektas finansuojamas: Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Daugiau apie fondus: www.apf.lt ir www.eeagrants.org