Miškų politika

Mūsų 2020-04-30 pasiūlymai dėl miškų įstatymo pakeitimo projekto.

konferencijA „Natura 2000 tinklo plėtra: kaip suderinti gamtos ir savininkų interesus?“

Konferencija

2020-05-20

Gegužės 20 d. vyko virtuali konferencijoje dėl „Natura 2000“ tinklo plėtros. Konferenciją organizavo Seimo aplinkos apsaugos komitetas.

„Natura 2000“ yra Europos saugomų teritorijų tinklas. Mūsų šalyje šiuo tinklu saugomos pelkės, pievos, miškai ir kitos natūralios buveinė – iš viso 54 buveinių tipai. Tačiau Lietuvoje šis tinklas nėra pakankamai išplėstas, dėl to prieš Lietuvą yra pradėta ES pažeidimų procedūra.

Šios konferencijos pagrindinis dėmesys krypo į miškus, ir tai, kaip suderinti gamtos ir ūkinius interesus. Tokių interesų suderinimas turėtų padėt mums užbaigti šio tinklo steigimą Lietuvoje. Ekspertai ir mokslininkai iš užsienio šalių dalinsis gerąja praktika.

Aplinkosaugos koalicijos atstovė Lina Paškevičiūtė, kartu su VDU miškų gamtotyros ekspertu dr. Žydrūnu Preikša pristatė gamtosauginę miškų viziją Lietuvai.

Pilna nuoroda į renginį ir programą.