Visuomenės Balsas


Kandidatei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrės Pirmininkės postą Ingridai Šimonytei

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergui

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

Laisvės partijos pirmininkei Aušrinei Armonaitei

Kreipimasis kviečiant lyderystei einant Žaliojo kurso pertvarkų keliu

Oficialus kreipimasis į naują Seimo daugumą

2020-10-29

Gerbiami Vyriausybę formuoti pasiryžusių partijų lyderiai,

Sveikiname laimėjus Seimo rinkimus ir gavus rinkėjų pasitikėjimą formuoti naują valdančiąją daugumą. Tikimės, kad naujas Seimas bus draugiškas gamtai, ves Žaliojo kurso pertvarkų keliu. Taip pat viliamės, kad bus einama konstruktyvaus dialogo keliu ir pilietinė visuomenė bei nevyriausybinės organizacijos bus tinkamai įtraukiamos priimant sprendimus.

Būsimas Seimas ir Vyriausybė turės reikšmingą vaidmenį pertvarkant dabartinę, gamtos išteklius eikvojančią ekonomiką į tvarią, tausojančią ateities ekonomiką. Klimato krizė, spartus biologinės įvairovės nykimas ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir pasauliui. Nebėra kito kelio, tik keisti mūsų gamybos, vartojimo įpročius ir gyvenimo būdą. Jūsų priimami sprendimai, pasirengimas ir principingumas derybose dėl Lietuvos įsipareigojimų nulems, ar padėsime pamatus ir pradėsime būtinus pokyčius.

Aplinkos ministerija yra ta institucija, kuri valstybėje yra atsakinga už aplinkosaugos politikos formavimą. Deja, šiuo metu yra susiklosčiusi daugiametė ydinga praktika, kai Aplinkos ministerijai yra skiriamas tik ūkinius sektorius aptarnaujančios institucijos vaidmuo. Mes dedame daug vilčių į Jus tikėdamiesi, kad su tokia praktika bus baigta ir Aplinkos ministerija galės atlikti tą funkciją, kurios iš jos tikisi visuomenė ir taip, kaip to reikalauja šiandienos realybė bei tarptautiniai šalies aplinkosauginiai įsipareigojimai. Todėl tikimės, kad Jūsų siūlomas aplinkos ministras ir viceministrai pasižymės aukšta dalykine aplinkos tvarumo išmanymo kompetencija, pripažinta specialistų ir visuomenės, bei turės autoritetą tarp politikų. Jų ilgametė darbinė ar visuomeninė veikla turi rodyti, kad kandidatai nuosekliai ir išmintingai sprendė aplinkosauginius klausimus ir sugebėjo juos derinti su ekonominiais iššūkiais rasdami pasvertus darnius sprendimus.

Ypatingą dėmesį skiriant aplinkos ministerijos vadovybę siūlome skirti nusiteikimui biologinės įvairovės apsaugos atžvilgiu, kad nesitęstų problemos neigimas ir tikslas išlaikyti dabartinius ūkinius modelius blokuojant pokyčius, skirtus saugoti gamtą. Būsima vadovybė turėtų užtikrinti tikrą dialogą įsisenėjusiems klausimams spręsti, o atspirties taškas dialogo pradžiai turi būti būtini ambicingi tikslai pokyčiams.

Atsakomybės ir lyderystės vesti Lietuvą būtinų pertvarkų keliu turi imtis valdantieji politikai, nelaukdami visuomenės spaudimo ar naujų ekologinių nelaimių. Klimato kaitos sukeltas problemas turi suprasti ne tik Aplinkos ministerija, bet ir kitų ministerijų politinė vadovybė, ypač Žemės ūkio, Susisiekimo, Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų. Svarbi ir Finansų, Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų parama pokyčiams.

Tikime, kad naujos Vyriausybės programa išlaikys dėmesį aplinkosaugai, ir Žaliojo kurso bei susijusių strategijų įgyvendinimas bus prioritetu. Kad tai taptų tikrove, o ne tik deklaracijomis, prašome skiriant vadovaujančias politines pozicijas didelį dėmesį kreipti į aplinkosaugines nuostatas. Mes, aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos, esame pasirengę konstruktyviam dialogui ir darbui, siekiant esminių būtinų pokyčių.

Kartu su keipimuisi pateikėme ir mūsų siūlomas prioritetines kryptis Vyriausybės programai.