Išsiųsta Seimo frakcijoms 

KREIPIMASIS DĖL NACIOLINIO MIŠKŲ SUSITARIMO PASIRAŠYMO

2023-03-16 

Gerbiami Seimo nariai,

Praėjus beveik dvejiems metams nuo Nacionalinio miškų susitarimo pradžios, 2023 metai prasidėjo viltimi, kad pasiekti susitarimai dėl miškų politikos bus pasirašyti, taip įsipareigojant įgyvendinti sunkių derybų būdu pasiektus sutarimus. Kartu pripažįstant, kad pilno susitarimo nepavyko pasiekti, o pilietinių derybų būdas išsemtas, todėl sprendimams priimti reikės politinės valios. Šiuo metu svarbu pripažinti užsitęsusio proceso rezultatus, Nacionalinio susitarimo procesą užbaigti ir pereiti į teisėkūrą.

Praėjusį birželį–liepą bendravome su Jūsų partijų atstovais, dalyvavome frakcijų posėdžiuose, kuriuose pristatėme poziciją-kreipimąsi dėl Nacionalinio miškų susitarimo. Pasiektą Nacionalinį miškų susitarimą vertiname kaip dalinį. Jo nepakaks, kad būtų įgyvendinti ateičiai būtini pokyčiai, nes nepavyko susitarti trijose ilgalaikei subalansuotai miškų politikai kertinėse temose. Tačiau susitarime yra reikalingų miškų politiką keičiančių sprendimų. Raginame kuo greičiau perkelti į teisės aktus ir įgyvendinti tuos miškų politikos principus, dėl kurių pavyko susitarti. Kartu kviečiame vertinti šį susitarimą kaip nepakankamą ir imtis lyderystės keičiant dabartinę miškų politikos kryptį.

Prašome pasirašyti pasiektą dalinį susitarimą dėl miškų, taip įvertinant ir įsipareigojant įgyvendinti pasiektus susitarimus ir užbaigiant daugiau rezultatų negalintį pateikti procesą. Nacionalinio miškų susitarimo tęsimas reikštų, kad bus delsiami priimti būtini teisės aktų pakeitimai, o miškų politikai reikia esminių pokyčių, kurie negali įvykti nekeičiant teisės aktų.

Tikime, kad esate pasirengę priimti svarbius sprendimus miškų politikai. Esame pasirengę pristatyti mūsų argumentus ir aktyviai dalyvauti miškų politiką formuojančių teisės aktų teisėkūroje. 


Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė

Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, telkianti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Nacionalinio miškų susitarimo procese dalyvavome nuo pačios jo pradžios. Atstovaujame gamtosauginiam interesui ir siekiame kad miškų politika būtų subalansuota, t.y. kad nedominuotų medienos ruoša, nebūtų pažeidžiamos ekologinės ribos, atsigautų biologinė įvairovė, būtų atliepiami socialiniai poreikiai. Proceso metu prisijungėme prie Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio sektorinės grupės, aktyviai bendradarbiaujame su kitais aplinkosauginį bei sociokultūrinį interesą atstovaujančiais atstovais.