Žemės valanda – laikas #AtkurtiGamtą! 

2023-03-25

Šiandien, Žemės valandą 20:30, kartu su kitomis Europos nevyriausybinėmis organizacijomis, susibūrusiomis į #RestoreNature kampaniją, aktyvuojame laiškų Europos Parlamento nariams rinkimo platformą. Kviečiame per šią platformą išsiųsti laišką Europos Parlamento nariams ir Lietuvos aplinkos ministrui, pasakant jiems, kad mums reikia gamtos ir mums reikia ambicingo Gamtos atkūrimo reglamento.  

#RestoreNature yra tarptautinė Europos nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės kampanija, siekianti parodyti sprendimų priėmėjams Europos Parlamente ir savo valstybėse, kad gamtos mums reikia ir mes norime, kad būtų priimtas ir įgyvendintas Europos Komisijos pasiūlytas Gamtos atkūrimo reglamentas.  

Šį pusmetį Gamtos atkūrimo reglamentas svarstomas Europos Parlamente. Nuo sprendimų priėmėjų Europos Parlamente ir valstybėse narėse priklausys, ar reglamentas bus priimtas ir ar juo numatyti pasiekti tikslai nebus sumažinti.  

Yra nemažai savo interesus turinčių grupių, nepalaikančių Gamtos atkūrimo reglamento ir siekiančių jį blokuoti arba sumažinti jo ambicijas. Todėl mes, suprantantys, kad nuo gamtos priklauso žmonijos gerovė ir išlikimas, turime kalbėti ir šaukti, kad mums reikia gamtos ir principingas Gamtos atkūrimo reglamentas mums reikalingas! 

Pasaulis išgyvena biologinės įvairovės nykimo krizę. Vertinant viso pasaulio mastu, laukinės augalijos ir gyvūnijos populiacijų gausa nuo 1970 iki 2018 m. sumažėjo 69 %. Lietuvoje šiuo metu skaičiuojamas vienintelis kaimiškų vietovių paukščių gausos indeksas – jis rodo reikšmingą kaimiškų vietovių paukščių populiacijos mažėjimą. Europos Komisijos duomenimis, 80 % ES svarbos gamtinių buveinių tipų yra blogos būklės, vienos iš trijų bičių ir drugelių rūšių gausa mažėja. 

Gamtos atkūrimo reglamentas skiriasi nuo anksčiau priimtų gamtos apsaugos teisės aktų ir veiksmų planų tuo, kad teisiškai įpareigos ES valstybes nares pasiekti numatytus gamtos atkūrimo tikslus. Iki šiol ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas buvo nepakankamas ir pasiekta gamtos atkūrimo pažanga buvo menka.