Daugiau apie reglamentą - ES Gamtos atkūrimo reglamentas – žmogui, gamtai ir planetai. 


KLAUSIMAI-ATSAKYMAI APIE GAMTOS ATKŪRIMO REGLAMENTĄ  

2023-07-07

Kas yra gamtos atkūrimas? 

Atkūrimas reiškia, kad daugiau gamtos ir biologinės įvairovės sugrąžinama į įvairias ekosistemas: miškus, pelkes, žemės ūkio paskirties žemę, gėlus ir jūrų vandenis, miestus. Atkūrimas yra procesas, kurio metu degradavusioms ar sunaikintoms ekosistemoms padedama atsikurti. To galima pasiekti atkuriant pelkių ir šlapynių vandens lygį, atkuriant miškus, pašalinant upių užtvankas, gausinant žaliųjų zonų miestuose ir pan. 

Kokia yra atkurtos gamtos nauda? 

Plataus masto gamtos atkūrimas yra investicija, nešanti ne tik biologinės įvairovės gausinimo ir anglies absorbcijos naudą. Tai taip pat yra investicija į žmonių sveikatą, gerovę ir socio-ekonomines naudas, tokias kaip tvarios darbo vietos ir ekoturizmas. Gamtos atkūrimas būtinas, kad Europa taptų atsparesnė klimato kaitos poveikiui, pvz., didelėms sausroms ir potvyniams. Gamtos atkūrimas reikalingas užtikrinti tokias gyvybiškai svarbias gamtos teikiamas naudas kaip švarus oras ir vanduo, maistas, pasėlių apdulkintojai ir kt. 

Kas yra Gamtos atkūrimo reglamentas? 

2022 m. birželį Europos komisija paskelbė seniai lauktą ES Gamtos atkūrimo reglamento tekstą. Tai turėtų būti pirmas Europos laukinės gamtos teisės aktas, nustatantis teisiškai įpareigojančius tikslus mūsų degradavusių ekosistemų atkūrimui. EK siūlo atkurti bent 20% Europos sausumos ir jūrų teritorijos iki 2030 metų ir atkurti visas pažeistas ekosistemas iki 2050 m. Ambicingas ir savalaikis Gamtos atkūrimo reglamentas gali teigiamai paveikti gamtą, žmones ir klimatą, o taip pat ekonomiką, nes kiekvienas investuotas 1 Eur. duos nuo 8 iki 38 Eur. ekonominės naudos. 

Ar gamtos atkūrimas neleis ūkinės veiklos? 

Gamtos atkūrimas nebūtinai reiškia ūkinės veiklos draudimą. Daugeliu atveju jis reiškia suvaržymus vienoms ekonominėms veikloms, bet galimybes kitoms. Gamtos atkūrimas gali atverti puikias galimybes ekoturizmui, šlapžemių atkūrimas atveria galimybes auginti ūkiniam panaudojimui tinkamus pelkinius augalus, saulės elektros parkai, įkurti degradavusiose teritorijose jas atkuriant, gali nešti dvigubą naudą. 

Ar gamtos atkūrimas turės neigiamą poveikį ekonomikai? 

Gamtos atkūrimas yra naudingas tiek gamtai, tiek ekonomikai. Gamtos atkūrimo nauda vertinama 1,8 trilijonais eurų, o kaina – 154 bilijonai eurų. Klimato kaitos sukeltos stichijos, pvz., potvyniai ir gaisrai, jau dabar ES ekonomikai kainuoja virš 12 bilijonų eurų kasmet. Iš kitos pusės, saugomų teritorijų Natura 2000 tinklas teikia naudas, vertas 200-300 bilijonų eurų metams. 

Ką siūlo Gamtos atkūrimo reglamento oponentai? 

Gamtos atkūrimo reglamento oponentai nesiūlo jokių sprendimų biologinės įvairovės ir klimato krizėms suvaldyti. Nepaisant dažnėjančių sausrų, potvynių ir gaisrų, jie gina pokyčių nenorinčius verslus ir ignoruoja ilgalaikę neveikimo žalą ir pasekmes.  

Ar pakanka duomenų apie Gamtos atkūrimo reglamente siūlomų veiksmų poveikį gamtai, žmonėms ir ekonomikai? 

Europos, taip pat ir Lietuvos ekosistemų degradavimas ir biologinės įvairovės nykimas stebimas atliekant mokslinius tyrimus ir aplinkos būklės monitoringus. Duomenys vienareikšmiškai rodo, kad aplinkos būklė prastėja, biologinė įvairovė nyksta, esamos gamtos apsaugos priemonės yra nepakankamos. 


Rengdama Gamtos atkūrimo reglamentą, Europos Komisija parengė ir jo poveikio vertinimą, su kuriuo galima susipažinti čia.

Parengta pagal https://www.restorenature.eu/en/faq-on-nature-restoration.