RINKIMAI 2024

IŠRINKIME APLINKOSAUGIŠKĄ VALDŽIĄ

Europos Parlamento rinkimai 

2024 birželio 9

Europos aplinkosaugos politika turi ypač didelę įtaką Lietuvos aplinkos ir gamtos apsaugai. Mūsų išrinkti politikai prisideda prie Europos, o kartu Lietuvos aplinkos politikos formavimo. Išrinkime tuos, kurie balsuos už aplinkos apsaugą.

Pirminiai rezultatai

Pagal VRK puslapyje 2024 birželio 10 d. paskelbtus rezultatus.

Pateikiame Europos Parlamento preliminarių rezultatų suvestinę pagal tai,  kiek Lietuva deleguoja atstovų į skirtingas Europos parlamento frakcijas. 

Europos Parlamento frakcijų aplinkosaugiškumo įverčius nustatė Europos NVO. Su jais galima susipažinti interaktyvioje Europos Parlamento rezultatų suvestinėje.  


Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (Greens-EFA)
1 narys. EP frakcijos įvertis: 92/100. 2019-2024 m. buvo 2 nariai (Bronis Ropė ir Stasys Jekeliūnas).

🔘 1 narys Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos”. Priklauso Europos žaliųjų partijai (EGP)
Virginijus Sinkevičius

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D)
2 nariai. EP frakcijos įvertis: 70/100. 2019-2024 m. buvo 2 nariai (Juozas Olekas ir Vilija Blinkevičiūtė).

🔘 2 nariai Lietuvos socialdemokratų partija. Priklauso Europos socialistų partijai (PES)
Vilija Blinkevičiūtė
Vytenis Povilas Andriukaitis

Atnaujinkime Europą (Renew):
2 nariai. EP frakcijos įvertis: 56/100. 2019-2024 m. buvo 1 narys (Petras Auštrevičius).

🔘 1 narys Laisvės partija. Priklauso Europos Liberalų ir demokratų aljansui (ALDE)
Dainius Žalimas

🔘 1 narys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Priklauso Europos Liberalų ir demokratų aljansui (ALDE)
Petras Auštrevičius

Europos liaudies partijos frakcija (EPP)
3 nariai. EP frakcijos įvertis: 25/100. 2019-2024 m. buvo 4 nariai (Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis ir Aušra Seibutytė).

🔘 3 nariai Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Priklauso Europos liaudies partijai (EPP)
Andrius Kubilius
Rasa Juknevičienė
Paulius Saudargas

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR):
2 nariai. EP frakcijos įvertis: 6/100.  2019-2024 m. buvo 1 narys (Waldemaras Tomaszewskis).

🔘 1 narys Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga. Priklauso Europos konservatorių ir reformistų partijai (ECR party)
Waldemaras Tomaszewskis
1 narys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Aurelijus Veryga.

Partijos, kurių tikėtinos priklausomybė Europos Parlamento frakcijoms nežinome
1 narys. 2019-2024 m. NI frakcijoje buvo 1 narys (Viktor Uspaskich).

1 narys Tautos ir teisingumo sąjunga.
Petras Gražulis

Palaikyk pasirašydamas aplinkosaugos NVO parengtą Paktą Europos ateičiai 

Tai aplinkosauginės gairės naujam Europos Parlamentui ir Europos Komisijai

Europos aplinkosaugos NVO ragina sudaryti naują ES susitarimą (kursą) dėl žalios, socialiai orientuotos ir saugančios mūsų vienintelę planetą ekonomikos. Svarbu, kad kuo daugiau organizacijų ir piliečių prisidėtų prie pakto. Tai suteiks svaresnį balsą ES lygiu dirbančioms NVO. 

Patikrink, kokią Europos Parlamento frakciją rinktųsi partija  

Politikai, išrinkti į Europos Parlamentą, prisijungia prie kurios nors iš esamų Europos parlamento frakcijų. Ši priklausomybė ir lemia, kaip Europos Parlamente elgsis politikai, nes priklausydami frakcijai jie laikosi frakcijos politinės linijos.  

Jei frakcija nusiteikusi aplinkosaugiškai, tai ir jos nariai bus linkę balsuoti už sprendimus, palankius gamtai ir sveikai aplinkai. Ir atvirkščiai - frakcija gali sumažinti narių aplinkosaugines ambicijas. Tą mums akivaizdžiai parodė 2023 ir 2024 metų Lietuvos politikų balsai už Europos gamtos atkūrimo reglamentą. Lietuvos politikai, kurių lietuviškos partijos nepasižymi aplinkosaugine ambicija, Europos Parlamente priklausydami aplinkosaugiškesnėms frakcijoms balsavo už reglamentą, ir priešingai - politikai, priklausę EPP frakcijai, balsavo priešiškai reglamentui.  

Pateikiame Europos Parlamento frakcijų žalumo suvestinę: 

Žemiau pateikiame suvestinę, kokiai Europos Parlamento frakcijai greičiausiai priklausytų rinkimuose dalyvaujančios Lietuvos partijos.

Dalis nacionalinių partijų jau dabar priklauso kuriai nors Europos partijai. Pagal tai galima patikimai nuspėti būsimą Europos Parlamento frakciją. Tokias partijas žymime simboliu 🔘.

Kitų partijų išrinkti politikai turės pasirinkti frakciją ir į ją būti priimti. Tokias partijas žymime simboliu . Dalis šių partijų turi tam tikrus ryšius su Europos partijomis ar frakcijomis ir galima nuspėti, į kokią frakciją jos pretenduos[1]. 

 (92/100)  Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (Greens-EFA):

angl. Greens/European Free Alliance

🔘 Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos”. Priklauso Europos žaliųjų partijai (EGP)

Lietuvos žaliųjų partija.

 (70/100)  Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D):

angl. Progressive Alliance of Socialists and Democrats 

🔘 Lietuvos socialdemokratų partija. Priklauso Europos socialistų partijai (PES)

Lietuvos regionų partija.

 (56/100)  Atnaujinkime Europą (Renew):

angl. Renew Europe 

🔘 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Priklauso Europos Liberalų ir demokratų aljansui (ALDE)

🔘 Laisvės partija. Priklauso Europos Liberalų ir demokratų aljansui (ALDE)

Laisvė ir teisingumas.

 (25/100)  Europos liaudies partijos frakcija (EPP):

angl. European People's Party

🔘 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Priklauso Europos liaudies partijai (EPP)

 (6/100)  Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR):

angl. European Conservatives and Reformists

🔘 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga. Priklauso Europos konservatorių ir reformistų partijai (ECR party)

🔘 Krikščionių sąjunga. Priklauso Europos krikščionių politiniam judėjimui (ECPM)

🔘 Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija). Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija priklauso Europos krikščionių politiniam judėjimui (ECPM)

Nacionalinis susivienijimas.

 (?/100)  Partijos, kurių tikėtinos priklausomybė Europos Parlamento frakcijoms nežinome:

Darbo partija. Iki 2021 m. sausio priklausė frakcijai Renew, bet jų atstovas buvo pašalintas iš frakcijos[2], todėl tikėtina frakcija keistųsi arba liktų "Non-inscrits".

Tautos ir teisingumo sąjunga.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 2019-2024 kadencijoje priklausė Greens-EFA, bet išstojo iš Europos žaliųjų partijos, todėl greičiausiai būtų kitoje nei dabar frakcijoje.

Patikrink partijos ekologinį nusiteikimą portale Mano balsas

Mano balsas portale patikrink aštuonių rinkimuose dalyvaujančių partijų ir jų politikų anketas. Anketose yra tema "Ekologija", parodanti partijų ir politikų aplinkosauginį nusiteikimą. Taip pat pats gali atlikti Europos Parlamento 2024 rinkimų testą ir pamatyti, kurių partijų nuostatos yra arčiausiai tavųjų. 

Pagal partijų atsakymus partijų ekologinis nusiteikimas išsidėsto taip:

 (1)  Lietuvos žaliųjų partija

 (2)  Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” 

 (3)  Laisvės partija 

 (4)  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

 (5)  Lietuvos socialdemokratų partija 

 (6)  Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 

 (7)  Krikščionių sąjunga 

 (8)  Nacionalinis susivienijimas

Atsakymų nepateikė:

 (?)  Darbo partija

 (?)  Laisvė ir teisingumas

 (?)  Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

 (?)  Lietuvos regionų partija

 (?)  Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija)

 (?)  Tautos ir teisingumo sąjunga

 (?)  Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Reitinguok politikus partijos sąraše

Žinau ką renku platformoje gali užduoti klausimus, peržiūrėti kitų užduotus klausimus ir pagal tai apsispręsti, kurie partijos politikai geriausiai atstovaus sveikai aplinkai ir turtingai gamtai.

Birželio 9 d. sudalyvauk Europos Parlamento rinkimuose 

Jei šią dieną negalėsi, tai nepamiršk balsuoti išankstiniame balsavime. Svarbu, kad dalyvautų kuo daugiau aplinkosaugiškai nusiteikusių piliečių.