Žemės ūkis

Ar Lietuvos žemės ūkis pasuks žaliojo kurso keliu?

2022-01-11

Paskutinę 2021-ųjų metų dieną Lietuva pateikė Europos Komisijai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. Žaliojo kurso tikslai ir jų įgyvendinimas turėtų atsispindėti šiame strateginiame plane. Deja, šiuo planu iš esmės nėra numatoma efektyvių sprendimų šalyje vyraujančioms aplinkosaugos problemoms. Parengėme šio plano aplinkosauginį vertinimą.

Sveika gamta ir gera aplinkos būklė – švarus oras ir vanduo, derlingas dirvožemis, stabilus klimatas, turtinga biologinė įvairovė – yra visuomenės socialinės ir ekonominės gerovės pamatas. Gera aplinkos būklė dažnai yra nepastebima ir priimama kaip savaime suprantama. Neretai tik jos netekę ir susidūrę su nykstančios gamtos ir jos išteklių sukeliamais iššūkiais, pradedame suvokti pasaulinės aplinkosauginės krizės atnešamas grėsmes. Dėl klimato kaitos sukeliamų sausrų ar apdulkintojų nykimo mažėja derlius, dėl užteršto vandens, oro ir nesveiko maisto visuomenė susiduria su sveikatos problemomis. Turime nedelsdami imtis priemonių ir užkirsti kelią šiai krizei. Jeigu liksime abejingi, vėliau gali būti per vėlu ieškoti sprendimų.

Lietuvoje yra stebimas aplinkos būklės prastėjimas. Dėl netausios žemės ūkio veiklos, šalyje nuosekliai stebimas biologinės įvairovės nykimas, didėjantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimai, dirvožemio erozija ir degradacija, prastėjanti paviršinių vandenų būklė dėl taršos nitratais.

Tačiau žemės ūkis turi didelį potencialą spręsti šias aplinkosaugines problemas. Tausojamasis ūkininkavimas, pavyzdžiui, pievininkystė ar pelkininkystė, gali prisidėti prie gamtinių buveinių ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir puoselėjimo. Toks ūkininkavimas skatina organinės anglies sukaupimą ir mažina poveikį klimatui, o pagaminamas sveikas maistas gali tapti visuomenės sveikatos ir gerovės pamatu. Tam būtina, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginiame plane) būtų numatyti sprendimai dėl esminių aplinkosauginių pokyčių, kurie būtų įgyvendinami per artimiausią dešimtmetį.

2022-01-11 BŽŪP SP vertinimas 03 - Aplinkosaugos koalicija.pdf

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano vertinimas

Įvertinome Europos Komisijai pateikto Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano versiją.

Atsisiųsti: Ar Lietuvos žemės ūkis pasuks žaliojo kurso keliu?

2021-10-22 BŽŪP SP vertinimas 02 - Aplinkosaugos koalicija.pdf

Ar Lietuvos žemės ūkis pasuks žaliojo kurso keliu? (v.2)

2021-10-22 Tarpinis vertinimas

2021-07-22 BŽŪP SP vertinimas 01 - Aplinkosaugos koalicija.pdf

Ar Lietuvos žemės ūkis pasuks žaliojo kurso keliu? (v.1)

2021-07-22 Pradinis vertinimas

2021 AK BŽŪP vertinimo kriterijai.pdf

Ar Lietuvos žemės ūkis pasuks žaliojo kurso keliu?

2021-07-14 Vertinimo kriterijai