ĮVYKO VISUOTINIS APLINKOSAUGOS KOALICIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023-04-25

Balandžio mėnesį įvyko visuotinis Aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas, kurio metu patvirtinome Aplinkosaugos koalicijos veiklos 2022 metais ir metinę finansinę ataskaitas, diskutavome apie šių metų svarbiausius darbus. 

Kokie svarbiausi mūsų praėjusių metų darbai? 

2022 metais parengėme antrąją Visuomeninę aplinkos būklės apžvalgą. Apžvalgoje atnaujinome duomenis, apėmėme 3 naujas aplinkosaugos temas, surinkome ir pateikėme ekspertų komentarus apie situaciją ir tendencijas. Apžvalgą pristatėme renginyje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, jame gyvai dalyvavo ar transliaciją stebėjo daugiau nei 200 žmonių. 

2022 metais dirbome 5 advokacijos temose: miškų ir saugomų teritorijų politikos, gamtos atkūrimo ir apsaugos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, kuriant valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“, prisidėjome prie asociacijos „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ (KIDE) vykdyto tyrimo apie pramoninės taršos poveikį gyventojams.  

Miškų politikos srityje dalyvavome Nacionaliniame susitarime dėl miškų (NMS), vienydami sektorines grupes, siekiančias keisti dabartinę išskirtinai į medienos gamybą orientuotą miškų politiką. NMS deryboms tarp skirtingų interesų pasibaigus daliniu sutarimu, apibendrinome pasiekimus, raginome politines partijas įgyvendinti tuos miškų politikos principus, dėl kurių pavyko susitarti. Miškų politika ir 2023 m. bus viena svarbiausių mūsų darbo sričių.  

Gamtos atkūrimo temoje kvietėme Lietuvos politikus palaikyti ES Gamtos atkūrimo reglamentą pilna apimti ir įsipareigoti jį įgyvendinti, teikėme pasiūlymus reglamento papildymui

Žemės ūkio temoje parengėme Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano vertinimą, kuris parodė esmines spagas. Be to, dalyvaudami Žemės ūkio ministerijos kolegijoje ir priežiūros komitetuose siekėme sugrąžinti aplinkosaugines ambicijas. Žemės ūkio politika išlieka vienu didžiausių aplinkosauginiu iššūkių dėl daromo poveikio ir pasipriešinimo pokyčiams. 

Visuotiniame susirinkime į Aplinkosaugos koalicijos gretas priėmėme ir naują asocijuotą narį – VšĮ „Tušti narvai“. Koalicijos plėtra yra viena iš mūsų veiklos tikslų. Norime, kad aplinkosaugos srities nevyriausybininės organizacijos bendradarbiautų ir palaikytų viena kitą.