Visuomenės balsas

LR aplinkos ministerijos duomenimis, devyni iš dešimties Lietuvos gyventojų įvardija aplinkosaugą svarbia sritimi. Todėl visuomenei svarbūs aplinkosaugos klausimai privalo būti atstovaujami. 2005 m. ES prisiėmė įsipareigojimus pagal tarptautinį susitarimą – Orhuso konvenciją. Remiantis šiuo susitarimu, aplinkos srities asociacijos įgyja teisę atstovauti visuomeninius interesus ir dalyvauti aplinkos valdyme bei teisę kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.

Aplinkosaugos koalicija stebi Lietuvos aplinkosaugos aktualijas. Koalicija atstovauja visuomenę teikdama pasiūlymus institucijoms dėl viešojo valdymo aplinkosaugos klausimais. Taip pat koalicija yra visuomenės atstovė ministerijų tarybose, komitetuose ir darbo grupėse. Šiuo metu turime atstovus aštuoniose darbo grupėse Aplinkos, Žemės ūkio ir kitose ministerijose. Dalyvaudama viešojo valdymo procese, Aplinkosaugos koalicija prisideda prie visuomenei svarbių klausimų nagrinėjimo. Tarp šių klausimų – medžioklės, miškų, saugomų teritorijų steigimo ir ribų keitimo, kaimo plėtros ir klimato kaitos temos.

Aplinkosaugos koalicija taip pat teikia pasiūlymus dėl su aplinkos politika susijusių aktualijų.

DĖL APLINKOSAUGOS SRITIES TEISĖKŪROS KORONAVIRUSO KRIZĖS METU

2020-03-20 Pasaulinę Žemės dieną kreipėmės į Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Aplinkos ministrą, prašydami užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama susiklosčiusia situacija dėl koronaviruso pandemijos.

Plačiau...

APLINKOSAUGOS KOALICIJA LRT FORUME

2020-01-21 „Neatsakingas verslas, kaip „Grigeo“, yra sergančios aplinkosaugos sistemos simptomas“, – teigė Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė vakar vykusiame LRT forume.

Plačiau...

KVIEČIAME BOIKOTUOTI „GRIGEO“ PRODUKCIJĄ

2020-01-09 (atnaujinta) Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas ir Aplinkosaugos koalicija pakvietė Lietuvos vartotojus susilaikyti nuo „Grigeo“ įmonių grupės gaminių įsigijimo, iš esmės taip paskelbiant produkcijos boikotą.

Plačiau...

DĖL LR NACIONALINIO ENERGETIKOS IR KLIMATO SRITIES VEIKSMŲ PLANO

2019-12-04 Aplinkosaugos koalicija teikia pasiūlymus ir pastabas Lietuvos Respublikos nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui.

Plačiau...

naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimo medžioklėje įteisinimui - ne

2019-11-12 Nepritariame siūlomiems įstatymo pakeitimams, kuriais vėl siekiama įteisinti naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimą medžioklėje. Išsiuntėme raštą LR Seimui, ragindami Seimo narius neįtraukti siūlomo įstatymo projekto į savo darbotvarkę.

Plačiau...

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO BENDROJO PLANO

2019-09-19 Palaikydami Klaipėdos miesto bendruomenes, kreipiamės į Prezidentą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano. Raginame užtikrinti, kad bendrasis planas būtų rengiamas atsižvelgiant ne tik į ekonominius, bet ir į aplinkosauginius bei socialinius aspektus.

Plačiau...

dėl KOGENERACINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO JĖGAINIŲ IR ES APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SISTEMOS

2019-09-05 UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Lietuvos energija“ pateikė Aplinkos ministerijai prašymą traktuoti veikiančias ir ateityje veiksiančias kogeneracines atliekų deginimo jėgaines ne kaip bendro deginimo įrenginius, o kaip komunalinių atliekų deginimo įrenginius, skirtus ne energijai gaminti, o komunalinėms atliekoms sudeginti. Reiškiame prieštaravimą šiam prašymui, nes taip tokios jėgainės būtų išimtos iš ES apyvartinių taršos leidimų sistemos ir pažeistų "teršėjas moka" principą.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL LIETUVOS UPIŲ IR KITŲ VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO

2019-06-26 Aplinkosaugos koalicija pateikė LRS Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.

Plačiau...

ŽEMĖS ŪKIS - pAGRINDINIS VANDENS TERŠĖJAS, TODĖL NETURI GAUTI LENGVATŲ NAUDOTI POŽEMINĮ VANDENĮ

2019-05-20 išsiuntėme Seimo aplinkos apsaugos komitetui raštą dėl Žemės gelmių įstatymo pakeitimo, numatančio lengvatą ūkinininkams naudoti požeminį vandenį. Deja, komitetas posėdyje nusprendė šią lengvatą palikti.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBOS PARKO

2019-04-15 Parėmėme raštą dėl “Trakų vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui” projekto įgyvendinimo, kurį parengė VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ ir Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Raštu atkreipiamas institucijų dėmesys į tai, kad parke šalinami vertingi želdiniai ir neatsižvelgiama į suinteresuotą visuomenę. Prašoma įvertinti vykdomą projektą ir imtis veiksmų, užkertančių kelią netinkamam lėšų panaudojimui.

Plačiau...

AMBER SEMINARAS: ATSAKĖ, KAIP ATKURTI GERĄ UPIŲ BŪKLĘ LIETUVOJE

2019-03-20 Aplinkos ministerija ir AMBER (angl. Adaptive Management of Barriers in European Rivers) rengia seminarą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.

Plačiau...

Istorinis susitarimas tarp politinių partijų ir pilietinės visuomenės

2019-03-01 Nacionalinė NVO koalicija, kurios narė yra Aplinkosaugos koalicija, su parlamentinių partijų atstovais pasirašė abipusio įsipareigojimo memorandumą. Šiuo dokumentu įsipareigojama stiprinti savivaldą, skatinti aktyvių gyventojų įtraukimą priimant sprendimus ir diegti dalyvaujamosios demokratijos principus.

Plačiau...

Kreipimasis dėl masiškai kertamų miestų medžių

2018-05-18 Aplinkos ministrui, Vidaus reikalų ministrui ir Seimo aplinkosaugos komitetui nusiuntėme bendrą Lietuvos visuomeninių pilietinių organizacijų ir judėjimų kreipimąsi dėl Lietuvos miestuose vykdomų masinių medžių kirtimų.

Kreipimasis...

Kreipimasis dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų

2018-05-14 Aplinkos ministrui ir Seimo aplinkosaugos komitetui nusiuntėme bendrą kreipimąsi su VšĮ Žiedinė ekonomika“ dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų. Kreipimesi išreiškiame palaikymą pakeitimui, numatančiam drausti importuoti ar įvežti deginti skirtas atliekas, ir pakeitimui, numatančiam įvesti nepavojingų atliekų deginimo pajėgumų apribojimą

Kreipimasis...

Kauno medžių gelbėjimo fondas

2017 metais Aplinkosaugos koalicija atidarė specialią sąskaitą – Kauno medžių gelbėjimo fondą.

Prisidėkite prie medžių išsaugojimo skirdami paramą bylinėjimosi išlaidoms padengti!

Plačiau...