Miškų politika

Miškai yra labai svarbūs aplinkos apsaugai ir visuomenės gerovei. Miškuose gyvena didžioji dalis Lietuvos biologinės įvairovės, kaip vadinami mikroorganizmai, kerpės, augalai, vabzdžiai, ropliai ir kita gyvybė. Nemažai rūšių gali gyvuoti tik brandžiuose miškuose, kuriuose yra daug senų medžių, stuobrių ir virtuolių. Miškai saugo dirvožemį ir padeda kovoti su klimato kaita. Visuomenė miškus renkasi poilsiui ir aktyvioms pramogoms. Iš miškų gaunama mediena, reikalinga daugelyje gyvenimo sričių.

Miškų politika turi būti gerai apgalvota ir subalansuota, kad miškai galėtų teikti visas naudas. Šiuo metu miškų politikoje smarkiai dominuoja ūkiniai medienos gavybos tikslai, paminant gamtosaugos ir visuomenės poreikius. Medžiai iškertami anksčiau nei subręsta, miškuose nepakanka negyvos medienos, visa miško raida valdoma taip, kad augtų medienai skirtų rūšių tiesūs medžiai, o sulaukę tam tikro amžiaus jie būtų iškirsti. Tokia miškų politika taikoma net ir saugomose teritorijose bei gamtos apsaugai skirtuose draustiniuose, nors jos principai yra priešingi gamtosauginiams.

Aplinkosaugos koalicija siekia, kad miškų politika būtų labiau subalansuota ir gamtosaugos bei visuomenės interesai būtų pradėti vertinti ne mažiau nei ūkiniai. Mes pateikėme savo siūlymus keičiamam Miškų įstatymui, vienas jų – kad gamtai svarbiuose miškuose būtų labiau apriboti miškų kirtimai. Dalyvaujame prasidėjusiose diskusijose dėl nacionalinė Miškų strategijos, stengdamiesi atstovauti gamtosauginį požiūrį.

2020-07-01 Aplinkosaugos koalicija kalbino miškų gamtotyros ekspertą dr. Žydrūną Preikšą apie medžių mikrobuveines.

Plačiau...

2020-06-23 Pasaulio mokslininkai, institucijos, nevyriausybinių ir įvairių kitų organizacijų atstovai skelbia, kad natūralios gamtos, ypač miškų ir sengirių išsaugojimas ir atkūrimas yra vienas iš efektyviausių būdų spręsti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo keliamus iššūkius.

Plačiau...

2020-06-18 Aplinkosaugos koalicija kalbino ekologą Vytautą Uselį.

Plačiau...

2020-06-15 Aplinkosaugos koalicija kalbino gamtininką Mindaugą Lapelę, dirbantį Dzūkijos nacionaliniame parke jau 25 metus.

Plačiau...

konferencijA „Natura 2000 tinklo plėtra: kaip suderinti gamtos ir savininkų interesus?“

2020-05-20 vyko virtuali konferencijoje dėl „Natura 2000“ tinklo plėtros. Konferenciją organizavo Seimo aplinkos apsaugos komitetas.

Plačiau...

DĖL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

2020-05-05 Kreipiamės į LR Seimos Aplinkos apsaugos komiteto narius dėl LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų.

Plačiau...

DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

2020-04-30 Teikiame pasiūlymus ir pastabas dėl Seimui pateiktų Miškų įstatymo pakeitimų. Manome, kad Aplinkos ministerijos parengtame projekte numatyti pakeitimai yra nepakankami, kad būtų sustiprintos ekologinės ir socialinės miško funkcijos ir būtų priartėta prie kompromiso tarp ūkinių ir neūkinių miško teikiamų naudų.

Plačiau...

Analizė ir išvados...

Pastabos miškO kirtimų taisyklių pakeitimams

2020-03-25 Pateikėme pastabas Miško kirtimų taisyklių paikeitimams, kurie atliekami atsižvelgiant į įsigaliojusio LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, susijusias su EB svarbos buveinėmis ir saugomomis rūšimis.

Plačiau...

Nepritariame aplinkos ministro įsakymo projektui dėl punios šilo

2020-02-25 Išsiuntėme oficialų raštą Aplinkos ministerijai, palaikydama VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ pateiktas pastabas ir iškeltus klausimus dėl Punios šilo apsaugos.

Plačiau...

Pastabos miškų įstatymo pakeitimams

2019-11-11 Pateikėme pastabas Miškų įstatymo pakeitimams.

Plačiau...

Kodėl brandūs miškai svarbūs kovoje su klimato kaita?

2019-11-26 Aplinkosaugos koalicijos miškų ekspertas Žydrūnas Preikša išskiria du miško tvarkymo prioritetus kovoje su klimato kaita – miškų ploto ir amžiaus didinimą.

Plačiau...

Prisidedame prie EISENOS "gIRIOS ATEINA Į VILNIŲ"

2019-10-25 Jungiamės prie Girių spiečiaus gedulingos iškirstų miškų eisenos ir palaikome valdžios atstovams jų keliamus reikalavimus.

Plačiau...

Pastabos miškų įstatymo pakeitimams

2019-03-26 Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų. Mūsų vertinimu, pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pasiūlymų, kurie sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar saugomose vertingose gamtiniu požiūriu vietose.

Plačiau...

Kreipimasis dėl valstybinių miškų tvarkymo

2018-10-01 Aplinkos ministrui nusiuntėme kreipimąsi dėl Lietuvos valstybinių mikšų tvarkymo, pakartodami balandžio 6 konferencijoje pristatytas problemas ir pasiūlymus.

Kreipimasis...

Pristatytas NVO požiūris į miškų tvarkymą

2018-04-06 konferencijoje „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“ Aplinkosaugos koalicijos atstovas dr. Žydrūnas Preikša pristatė problemas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo

Plačiau...